artiklar

Arketyper för Arkitekter / Archetypes for Architects
The Makings of Maleness av Peter Tatham handlar om
att bli man ur ett arketypiskt perspektiv med myterna
om A´Daedalus som grund. Med myter ställs frågan:
Vad kan det vara att bli arkitekt?
Coniunction 1999
ladda ner text // download text

Gamla begrepp för en ny verklighet /
Old Concepts for a New Reality

Presentation av John Chris Jones Designteori som
den utvecklats från Design Methods till Designing
Designing
och tolkats av Thomas Mitchell i
Redefining Designing
Arkitekttidningen 9/95
ladda ner text // download text

Hatten av för Asplund
Om Malmös nya huvudbibliotek
Arkitekttidningen 11/99
ladda ner text

Kunde Malmöbiblioteken ha legat i framtidsfilen?
Replik på Sven Nilssons artikel i Ikoner nr 2
Biblioteksbladet 1999:2

Tidernas Bibliotek i Ljusets Kalender
Om Stadsbibliotekarien Sven Nilssons bok Tidernas
Bibliotek och det nya huvudbiblioteket i Malmö
Arkitekttidningen 11/97

Metamorfos i Halmstad – att forma en process
Om ombyggnaden av Halmstads gamla stadsbibliotek
Biblioteksbladet 1994:4

Satsa på biblioteket nu
Efter tävlingen om Malmö stadsbibliotek
Arkitekttidningen 3/93

Danska bibliotek
Intervju med Elisabeth Lylloff på Statens Bibliotekstjenste
Arkitekttidningen 3/93

Designing Designing
Presentation av John Chris Jones och hans bok
Designing Designing
Arkitektur 7-1992

Malmö Stadsbibliotek - Igen
Om programmet för det nya huvudbiblioteket i Malmö
Insändare i Skånska Dagbladet 1992-03-03

Växjö konserthus
Om konserthuset i Växjö och dess idémässiga ursprung
Arkitekttidningen 12/91

Om arkitekturens betydelse och
Den osynliga arkitekturen
Anmälan av Finn Wernes bok
Den osynliga arkitekturen Arkitektur 3-1989 under
rubriken Delaktighet en felaktighet?

I Malmö finns visst ett Skönhetsråd
Om Skönhetsrådet i Malmö efter att jag varit ordförande
ett år
Arkitekttidningen 9/89

90-talets kök
Tankar kring HSB:s kökstävling, kök 90
Arkitekttidningen 14/87

Intryck från Arkitektmötet 1984
Rapport och reflektion
Arkitekttidningen 7/84

Vad Bjuds Härnäst?
Om utvecklingen av biblioteken. Tillsammans med
Anna Kristina Ribbing
Arkitekttidningen 16/73

Ju finare hus ju finare kultur
Med anledning av mitt examensarbete Ett nytt
folkbibliotek i Stenungsund Tillsammans med
Jens S-Jensen
Form 7 1972

(This site was built using) Indexhibit