inventering och underhållsplaner

För att bevara kulturarvet har vård- och under-
hållsplaner för svenska kyrkor tagits fram de
senaste åren.

Med Riksantikvarieämbetets mallar som
underlag har jag gjort planerna för kyrkorna
i Bankekind och Sankt Anna församlingar i
Östergötland. Senast har jag anpassat doku-
menten för en underhållsplan till Svenska
Ateninstitutets hus i Kavalla och Aten.

En vård- och underhållsplan kan innehålla en
sammanställning av byggnadens tillkomst- och
ombyggnadshistoria i stort och smått, noteringar
av material, tekniska system, skador, åtgärds-
förslag, bilder och ritningar.

Den samlade dokumentationen gör underhålls-
planen till ett användbart verktyg för alla som
vill hålla sin byggnad i gott skick.