bibliotek

Omdisponering av Halmstad gamla
stadsbibliotek 1994: översiktlig planering,
kalkyl, inredning, färgsättning, konstnärlig
utsmyckning, inredningsentreprenad

Omdisponering av Kirsebergs stadsdelsfilial,
Malmö 1996: Samma uppgifter som i
Halmstad, plus byggledning och upphandling
av byggnadsentreprenad

Biblioteksdiskar på bibliotek i södra Sverige,
Karusellhyllor för exponering: egen design
och tillverkning

Examensarbete: ETT NYTT FOLKBIBLIOTEK
1971. Utgiven på eget förlag tillsammans
med Jens S-Jensen.